Błyskawiczna posadzka cementowa Weber floor RAPID

Weber floor RAPID to błyskawiczna posadzka cementowa przyśpieszająca postęp prac dzięki swoim specjalistycznym właściwością. Bardzo szybki czas wiązania pozwala na:

  • ruch pieszy już po ok. 8 godzinach
  • układanie płytek po ok. 24 godzinach

Weber floor RAPID jest odporny na mróz i wodę, przeznaczony do wykonywania spadków oraz płaskich powierzchni w mieszkaniach ( kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych), biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Proporcje mieszania 2,2-2,5 l wody na 25 kg
Zużycie ok. 2 kg/m² na kazdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie  (po 28 dniach) ≥ 40 N/mm² (C40)
Wytrzymałość na zginanie  (po 28 dniach) ≥ 7 N/mm² (F7)
Odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po zatarciu mechanicznym (po 28 dniach) A12
Czas zużycia ok. 0,5 godz.*
Grubość warstwy
  • podkłady związane: 10-100 mm
  • podkłady na izolacjach: 35-100 mm
  • podkłady w systemach ogrzewania: 60-100 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi)
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C
Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 8 godz.*
Układanie posadzek po min. 24 godz.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

 

Magazynowanie i transport

Zaprawę przechowywać i przewozić w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.