weber.tec 822

Folia uszczelniająca weber.tec 822

Weber.tec 822 to elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych. Weber.tec 822 znajduje zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych na podłożach: betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips.

Baza: dyspersja tworzyw sztucznych
Barwa: jasnoszara, brunatna
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,6 kg/dm³
Sposób nanoszenia: wałkiem lub pędzlem
Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C
Możliwość chodzenia: po 10 do 12 godz.
Wymagana procesy robocze: 2 do 3
Wykonywanie okładziny: po całkowitym wyschnięciu
(ok. 24 godzin w 20°C i wzgl. wilgotności powietrza 50 %)
Minimalna temperatura obróbki: +5°C
Dokumenty odniesienia AT-15-3763/2011

Opakowania

opakowanie 8 kg
opakowanie 24 kg

Magazynowanie i transport

W suchym i chronionym przed mrozem pomieszczeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu weber.tec 822 można składować, przez co najmniej 12 miesięcy. Produkt jest bezpieczny w transporcie w myśl przepisów ADR.

Zużycie

ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm warstwy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże Podłoże musi być stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części oraz wystających fragmentów. Ubytki naprawić zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania (np. zaprawa cementowa z dodatkiem weber.ad 785. Przed nałożeniem weber.tec 822 podłoże zagruntować preparatem weber.prim 801. Tynki zawierające gips, płyty gipsowe, itp. uprzednio należy zmatowić mechanicznie. Jastrychy anhydrytowe przeszlifować mechanicznie w jednym przejściu i odkurzyć.

Przygotowanie produktu

Przygotowanie produktu Produkt weber.tec 822 jest gotowy do użycia. Ewentualnie przemieszać przed zastosowaniem.

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy nanieść wałkiem lub pędzlem pierwszą warstwę folii uszczelniającej weber.tec 822. Po przeschnięciu pierwszej warstwy wymagane jest nałożenie drugiej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wykonania, poszczególne warstwy (operacje robocze) można wykonać w różnych kolorach. W przypadku temperatur przekraczających + 20°C należy liczyć się z wcześniejszym utworzeniem się błony. Uszczelnienia naroży i szczelin dylatacyjnych należy wykonywać poprzez wklejenie taśm uszczelniających weber.tec 828 DB 75 lub 150. Wpusty i przejścia rurowe uszczelniać za pomocą specjalnych kołnierzy (manszet). Przed całkowitym wyschnięciem uszczelnienie weber.tec 822 należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, mrozu i nadmiernych ruchów powietrza.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy myć  wodą bezpośrednio po użyciu.