weber td 351

Tynk mozaikowy GRAMAPLAST WEBER TD351

MOZAIKOWY TYNK AKRYLOWY

  • odporny na zmiany termiczne i uszkodzenia mechaniczne
  • elastyczny
  • zmywalny – można myć wodą

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Tynk weber TD351 rekomendowany jest jako warstwa wykończeniowa:
• na cokołach budynków, słupkach ogrodzeniowych, niewielkich detalach architektonicznych, itp.
• na powierzchniach szczególnie obciążonych użytkowo
• w kompleksowych systemach ociepleniowych weber.therm:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
• Nie zaleca się stosowania tynku:
w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną
na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa 1,72 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania
• weber TD351
+5 do +25°C
Czas otwarty: około 20 minut
Zużycie masy tynkarskiej na równym podłożu Uziarnienie 0,5-1,8 mm – 4,0-5,0 kg/m2
Uziarnienie 2 mm – 5,0-6,0 kg/m2
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka 20 kolorów wg wzornika Weber
Opakowania Wiadra 30 kg
Paleta 480 kg
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WX
Dokumenty odnisienia AT-15-3062/2012
AT-15-7484/2013
OPAKOWANIA

Wiadro 25kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD351 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

 

ZUŻYCIE

Zużucie w zależności od uziarnienia:

  • uziarnienie 0,5 – 1,8 mm: 4,0 – 5,0 kg/m²
  • uziarnienie 2,0 mm: 5,0 – 6,0 kg/m²

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

Karta techniczna WEBER TD351.pdf

Karta charakterystyki WEBER TD351.pdf