Weber td352

Tynk mozaikowy MARMOLIT WEBER TD352

TYNK MOZAIKOWY 

  • naturalne kruszywo marmurowe
  • odporny na zmiany termiczne i uszkodzenia mechaniczne
  • do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
  • dostępny w 20 kolorach

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Tynk weber TD352 rekomendowany jest jako warstwa wykończeniowa:
• na cokołach budynków, słupkach ogrodzeniowych, niewielkich detalach architektonicznych, itp.
• na powierzchniach szczególnie obciążonych użytkowo
• w kompleksowych systemach ociepleniowych weber.therm:
opartych o izolację z płyt styropianowych weber.therm WS
opartych o izolację z płyt z polistyrenu ekstrudowanego weber.therm WX
• Nie zaleca się stosowania tynku:
w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną
na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa 1,70 ±10% g/cm³
Temperatura stosowania
• weber TD352
+5 do +25°C
Czas otwarty: około 20 minut
Zużycie masy tynkarskiej na równym podłożu Uziarnienie 1,5 mm – 3,0-4,0 kg/m2
Uziarnienie 3 mm – 5,0-7,0 kg/m2
Termin przydatności do użycia 12 miesięcy
Kolorystyka 20 kolorów wg wzornika Weber
Opakowania Wiadra 30 kg
Paleta 480 kg
Systemy weber.therm WS,
weber.therm WX
Dokumenty odnisienia AT-15-3062/2012
AT-15-7484/2013

OPAKOWANIA

Wiadro 25kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber TD352 zachowuje swoje właściwości przez minimum 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi i niskimi temperaturami.

ZUŻYCIE

Zużucie w zależności od uziarnienia:

  • 1,5 mm: 3,0 – 4,0 kg/m2
  • 3,0 mm: 5,0 – 7,0 kg/m

 

DOBÓR KOLORU

Podczas dobierania kolorów należy szczególnie pamiętać o tym, że uzyskują one inną barwę w świetle naturalnym a inną w sztucznym. Różnice wynikają także z odmienności postrzegania barwy na papierze i na elewacji. Ponadto na kolorystyczne wrażenia mają wpływ: zróżnicowane faktury powierzchni tynków, wilgotność powietrza, pora roku, otoczenie, odległość od obiektu oraz rodzaj i charakter oświetlenia. Osta-teczny uzyskany kolor w dużym stopniu zależy również od warunków wykonania.
Przy aplikacji tynków dekoracyjnych należy pamiętać, że pełne, niepodzielne powierzchnie ściany powinny być tynkowane w całości, bez przerw w pracy z tej samej partii produkcyjnej (ten sam numer serii na opa-kowaniu). Prace tynkarskie należy zorganizować w odpowiedni sposób, w zależności od wielkości tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochlapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czysta wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

 

Karta techniczna WEBER TD352.pdf

Karta charakterystyki WEBER TD352.pdf