WEBER PAS MOSAIC

Tynk mozaikowy WEBER.PAS MOSAIC

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

 • wysoka trwałość: odporny na uszkodzenia mechaniczne,
 • niskie zużycie: do 5 m2 z jednego opakowania
 • łatwy do nakładania – elastyczny
 • gotowy do użycia
 • do aplikacji ręcznej i mechanicznej
 • do wnętrz i na zewnątrz
 • obniżona nasiąkliwość
 • na tynki gipsowe i płyty gipsowo–kartonowe
 • 24 atrakcyjne wzory

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjny tynk mozaikowy weber.pas mosaic służy do:

 • dekoracji i wykańczania powierzchni szczególnie obciążonych użytkowo wewnątrz i na zewnątrz
 • zdobienia detali architektonicznych wewnątrz

Produkt nie może być stosowany na powierzchniach narażonych na kapilarne podciąganie wody i stałe obciążenie wodą, tj. na ścianach kabin prysznicowych, w okolicach wanny i umywalki.

weber.pas mosaic jest szczególnie rekomendowany na:

 • cokoły budynków, słupki ogrodzeniowe, wejścia klatek schodowych, wykończenia klatek schodowych, wykończenia korytarzy oraz wykończenia detali architektonicznych
 • tynki i gładzie gipsowe wewnątrz pomieszczeń, po zagruntowaniu głęboko penetrującym płynem gruntującym

DANE TECHNICZNE

Grubość warstwy [mm] max 1,2
Przyczepność ≥ 3MPa
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Czas otwarty Około 20 minut
Zużycie na równym podłożu do 3,5 kg/m2
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry[ W/mK] 0,83 (P=50%)
Systemy weber.therm NOVA
Dokument odniesienia T-15-9323/2014
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice10

DoP-PL-pas.mosaic/02/14

EN 15824:2009

weber.pas mosaic

Tynk mozaikowy do wnętrz i na zewnątrz, produkowany fabrycznie.
Stosowany jako ochrona oraz barwne wykończenie ścian budynków, słupów, ścian betonowych oraz elementów dekoracyjnych.

Reakcja na ogień Klasa C
Substancje niebezpieczne patrz Karta Charakterystyki
Przepuszczalność pary wodnej V2
Absorpcja wody W3
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry (wartość tabelaryczna) 0,82 W/m*K (P=50%)
Trwałość ≥ 0,3 MPa

OPAKOWANIA

Wiadro 15kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Tynk mozaikowy weber.pas mosaic przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca.

Chronić przed wysoką i niską temperaturą.

ZUŻYCIE

Tynk mozaikowy weber.pas mosaic przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca.

Chronić przed wysoką i niską temperaturą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Tynk mozaikowy weber.pas mosaic przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca.
Chronić przed wysoką i niską temperaturą.

 

Karta techniczna WEBER.PAS MOSAIC.pdf

Karta charakterystyki WEBER.PAS MOSAIC.pdf