weber.prim_starts

Uniwersalny grunt do podłoży weber.prim start

Weber.prim start to uniwersalny płyn gruntujący stosowany do  gruntowania podłoży z betonu lub zapraw cementowych przed zastosowaniem podkładów podłogowych. Produkt odpowiedni do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, łatwy w stosowaniu oraz wolny od rozpuszczalników. Po zastosowaniu weber.prim start redukuje chłonność podłoża, zwiększa przyczepność, poprawia rozlewność mas samopoziomujących i zapobiega powstawaniu pęcherzy na ich powierzchni.

Wyrób zgodny z: PN-C-81906:2003 (rodz. III)
Zużycie materiału: w zależności od chłonności podłoża*:
ok. 0,1-0,4 kg na 1 m2
Czas schnięcia: ok. 1,5 do 5 godzin

* Przy temperaturze + 20°C i wilgotnosci względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotnośc wydłuża podany czas.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, twarde, wolne od zanieczyszczeń, odtłuszczone, suche i dokładnie odkurzone. Mleczko cementowe, stare pokrycia (np. farby), słabe lub miękkie podłoża usunąć np. przez skucie, śrutowanie lub frezowanie (nie szlifować).

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie gruntowania temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Wskazówki wykonawcze

Zawartość opakowania przed użyciem wymieszać. Chłonne podłoża (np. suchy, porowaty beton, jastrychy, beton komórkowy) zaleca się gruntować dwukrotnie. Pierwsze gruntowanie wykonać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2 części gruntu : 1 część wody, drugie – bez rozcieńczania.
  • Posadzki: preparat wylewać i rozprowadzać za pomocą szczotki – nasycać podłoże, lecz nie pozostawiać kałuż.
  • Ściany i sufity: preparat nanosić pędzlem.

Gruntować 3-24 godziny przed zastosowaniem zapraw. Ostatnie gruntowanie powtórzyć, jeśli przerwa między gruntowaniem, a nakładaniem zaprawy okaże się dłuższa.