weberbase_biały

WEBERbase BIAŁY biały klej do styropianu

Biały klej do styropianu białego i grafitowego, wzmocniony włóknami, do mocowania płyt i zatapiania siatki.

Opis produktu

Biały klej cementowy do mocowania płyt styropianowych do podłoża mineralnego. Można mocować płyty ze styropianu białego, a także grafitowego. Klej może również być wykorzystany do wykonania warstwy szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej lub dopuszczenia jednostkowego. Dostarczany w formie suchej mieszanki proszkowej, do rozmieszania z wodą na placu budowy.

Najważniejsze właściwości produktu

 • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
 • nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstowe
 • bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,75 MPa
 • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
 • mrozoodporny po związaniu

33.00 zł

 • Ilość wody zarobowej ok. 4,5-5,0 litrów na 25 kg
 • Temperatura stosowania:  od +5°C do +25°C M
 • Maksymalna grubość:
  warstwy klejowej 10 mm
  warstwy zbrojonej 4 mm
 • Czas zużycia zaprawy:  do 2 godzin
 • Minimalne zużycie zaprawy na równym podłożu:
  klejenie ok. 3,5 – 4,5 kg/m2
  szpachlowanie ok. 3,0 – 3,5 kg/m2