Promocja!

WEBERbase UNI S uniwersalny klej do styropianu

Klej weberbase UNI S stosuje się do zatapiania siatki oraz do mocowania płyt ze styropianu białego i grafitowego do wszelkiego rodzaju podłoży mineralnych, np. beton, prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • Do wykonywania warstwy zbrojonej siatką na styropianie białym oraz grafitowym
  • Do mocowania styropianu białego oraz grafitowego
  • Bardzo dobra przyczepność
  • Plastyczny przy mocowaniu i szpachlowaniu
  • Mrozoodporny po związaniu

Zastosowanie produktu

  • Wykonywanie warstwy zbrojonej na płytach izolacyjnych ze styropianu białego oraz grafitowego w systemie ociepleniowym weber.therm NOVA S
  • Klejenie płyt ze styropianu białego oraz grafitowego do podłoży mineralnych w systemie ociepleniowym weber.therm NOVA S
  • Wyrównywanie podłoża i wypełnianie ubytków w podłożu

34.75  19.00 

Gęstość nasypowa: 1,50 ± 10% g/cm3
Ilość wody zarobowej: ok. 5,5 – 6 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość klejonej warstwy: 10 mm
Czas zużycia zaprawy: do 3 godzin
Średnie zużycie zaprawy:

przyklejanie styropianu, w zależności od równości podłoża

szpachlowanie, dla jednej warstwy siatki

 

ok. 3,5 – 4,5 kg/m2

ok. 3,0 – 3,5 kg/m2

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym: > 0,50 MPa
Przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy
Kolor: szary
Dokument odniesienia: AT-15-9323/2016

Magazynowanie i transport

Zaprawa klejowa weberbase UNI S zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchych i ciepłych pomieszczeniach w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed zawilgoceniem.

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement – po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Karta techniczna.pdf