packaging_weberbase_UNI_W

WEBERbase UNI W uniwersalny klej do wełny

Najważniejsze właściwości produktu

 • uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
 • można stosować do styropianu białego i grafitowego
 • wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych ≥ 0,60 MPa
 • łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
 • mrozoodporny po związaniu

Zastosowanie produktu

 • Mocowanie płyt z wełny mineralnej. Mocowanie płyt styropianowych, również z dodatkiem grafitu. Możliwe wykonywanie warstwy szpachlowej zbrojonej siatką pod warunkiem uzyskania odpowiedniej Krajowej Oceny Technicznej
 • Mocowanie profili dylatacyjnych, przyokiennych, podparapetowych, kapisonów, itp.

Dane techniczne

 

Ilość wody zarobowej: ok. 5,25-5,75 litrów na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Maksymalna grubość:

 • warstwy klejowej
 • warstwy zbrojonej
 

10 mm
4 mm

Czas zużycia zaprawy: do 3 godzin
Minimalne zużcie zaprawy na równym podłożu:

 • klejenie
 • szpachlowanie
 

ok. 4,0 – 6,0 kg/m²

ok. 4,5 – 5,0 kg/m²

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno – suchym: > 0,60 MPa
Przyczepność do wełny w stanie powietrzno-suchym: > 0,08 MPa
Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy
Kolor: szary

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu jednego miesiąca. Zaprawę składować w suchym, przewiewnym miejscu.

 

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera cement portlandzki – po zmieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Chronić oczy i skórę. Przestrzegać zasad BHP, stosować ochronne ubranie, okulary i rękawice. W razie dostania się do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć wodą oraz mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.