CEMENT PORTLANDZKI CEM I 42,5 N 25kg

Cement portlandzki, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N), zgodny z normą PN-EN 197-1. Zalecany do produkcji betonów towarowych, betonów dla drogowych i mostowych obiektów inżynierskich oraz nawierzchni drogowych, lotniskowych.

Worki 25 kg

14.00 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WYMAGANIA wg EN 197-1 OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania[min] min. 60 216
Koniec czasu wiązania[min] 297
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniach min. 10,0 25,3
po 28 dniach od 42,5 do 62,5 51,5
Zmiana objętości[mm] max. 10 0,5
Powierzchnia właściwa[cm2/g] 3380
Właściwa ilość wody 25,9

 

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

• normy EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”

• normy EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

 

CHARAKTERYSTYKA

• Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)

• Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości

• Umiarkowane ciepło hydratacji

• Obniżona zawartość alkaliów (Na2Oeq. ≤ 0,8%)

• Możliwość stosowania w podwyższonych oraz obniżonych temperaturach otoczenia

• Duża efektywność w betonach z dodatkami mineralnym

• Stabilne parametry jakościowe

 

ZASTOSOWANIE

• Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie

• Beton na nawierzchnie drogowe i lotniskowe

• Prefabrykaty betonowe drobnowymiarowe (w tym elementy wibroprasowane)

• Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości zgodnie z normą betonową PN-EN 206

• Betony samozagęszczalne

• Suche mieszanki dla budownictwa (kleje, zaprawy)

• Beton komórkowy

• Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym

• Zaprawy tynkarskie