CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY CEM II/B-V 32,5 R-HSR 25kg

Cement portlandzki popiołowy, o klasie wytrzymałości 32,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R), zgodny z normą PN-EN 197-1 oraz wysokiej odporności na siarczany według normy PN-B-19707.  Cement do produkcji betonu towarowego, betonów specjalistycznych narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska, stabilizacji oraz mieszanek związanych cementem do ulepszonego podłoża i podbudowy.

Worki 25 kg

12.00 

SKŁAD CHEMICZNY WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%] max. 3,5 2,88
Zawartość chlorków(jako Cl-) [%] max. 0,10 0,038

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WYMAGANIA wg PN-EN 197-1 OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min] min. 75 230
Koniec czasu wiązania [min] 350
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniach min. 10,0 18,2
po 28 dniach od 32,5 do 52,5 45,9
Zmiana objętości [mm] max. 10 0,0
Powierzchnia właściwa [cm2/g] 4300
Właściwa ilość wody [%] 28,7

 

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement Specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”

 

  CHARAKTERYSTYKA

 • Umiarkowana wytrzymałość wczesna (2-dniowa) i normowa (28-dniowa)
 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Niskie ciepło hydratacji
 • Wysoka odporność na agresję chemiczną
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej

 

   ZASTOSOWANIE

 • Beton towarowy klasy C8/10 do C35/45
 • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
 • Betony specjalistyczne narażone na agresywne oddziaływanie środowiska
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym
 • Prefabrykaty drobnowymiarowe