Nida Finisz biały gips szpachlowy 25kg

Gips szpachlowy przeznaczony do ostatecznego wykańczania połączeń płyt g-k, a także do wykonywania gładzi na podłożach takich jak: płyty g-k, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, gładkie elementy betonowe, bloczki gipsowe, beton komórkowy. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Jest łatwy w nakładaniu, jak i szlifowaniu powierzchni. Nida Finisz po wyschnięciu uzyskuje biały kolor, co przekłada się na mniejsze zużycie farby podczas malowania.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do ostatecznego wykańczania połączeń płyt gipsowo-kartonowych wypełnionych uprzednio
gipsem szpachlowym Nida Start (z zastosowaniem taśmy zbrojącej papierowej lub z włókna szklanego).

Nadaje się również do cało-powierzchniowego, ręcznego wykonywania gładzi na podłożach mineralnych ścian i sufitów.

Dzięki właściwościom produktu można go wykorzystać do wypełniania rys i drobnych ubytków podczas prac remontowych i wykończeniowych. Uzyskana gładka powierzchnia znakomicie sprawdza się jako podkład pod farby, tapety i inne materiały dekoracyjne.


ZALETY

  • Bardzo dobra urabialność.
  • Możliwość uzyskania gładkiej powierzchni pod malowanie.
  • Średnio-twardy po wyschnięciu.
  • Biały kolor.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie wewnątrz obiektów
budowlanych
Reakcja na ogień klasa A1
Przyczepność do płyty g-k > 0,25 MPa
Wytrzymałość na zginanie > 100 N
Czas obróbki ok. 100 minut
Czas wiązania nie wcześniej niż 60 minut,
nie później niż 180 minut
Przybliżone zużycie ok. 0,15 kg/m2 – ostateczne
wykańczanie połączeń
płyt g-k ok. 1,0 kg/m2/
mm – szpachlowanie
całopowierzchniowe
Maksymalna grubość jednej
warstwy
do 2,0 mm
Proporcje mieszanki 0,36 l wody na 1 kg
produktu
Temperatura stosowania temperatura podłoża
i otoczenia od +5°C do +25°C
Kolor po wyschnięciu biały
Dostępne opakowanie worek: 25 kg
Okres przydatności
od daty produkcji
9 miesięcy