Nida Start biały gips szpachlowy 25kg

Gips szpachlowy przeznaczony do wstępnego, ręcznego spoinowania połączeń płyt g-k z taśmą zbrojącą, a także do montażu narożników oraz uzupełniania ubytków. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży, znacznie przekraczającą wymogi normowe. Po zmieszaniu z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą w stosowaniu. Odpowiedni dobór wypełniaczy nadaje elastyczność spoinie i umożliwia przenoszenie przez nią naprężeń powstających podczas standardowej pracy płyty g-k. Po wyschnięciu charakteryzuje się dużą twardością powierzchniową.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do spoinowania wszystkich typów płyt gipsowo-kartonowych. Spoinowaniu połączeń płyt g-k gipsem szpachlowym Nida Start musi towarzyszyć zastosowanie taśmy zbrojącej papierowej lub z włókna szklanego. Produkt może być wykorzystywany również do montażu narożników, puszek elektrycznych, uzupełniania większych ubytków, wypełniania rys oraz podczas prac remontowych i wykończeniowych. Po wyschnięciu gips szpachlowy Nida Start osiąga efekt zwiększonej ziarnistości, przez co nie powinien być stosowany jako materiał finiszujący. W celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, jako finalne wykończenie, należy zastosować gips szpachlowy Nida Finisz.


ZALETY

  • Łatwe wtapianie taśmy zbrojącej.
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży.
  • Twardy po wyschnięciu.

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie wewnątrz obiektów
budowlanych
Reakcja na ogień klasa A2, s1-d0
Przyczepność do płyty g-k > 0,25 MPa
Wytrzymałość na zginanie > 100 N
Czas obróbki ok. 60 minut
Czas wiązania nie wcześniej niż 60 minut,
nie później niż 180 minut
Przybliżone zużycie ok. 0,30 kg/m2 – spoinowanie połączeń płyt g-k
Maksymalna grubość jednej
warstwy
do 3,0 mm
Proporcje mieszanki 0,40 l wody na 1 kg
produktu
Temperatura stosowania temperatura podłoża
i otoczenia od +5°C do +25°C
Kolor po wyschnięciu biały
Dostępne opakowanie worek: 25 kg
Okres przydatności
od daty produkcji
9 miesięcy